El nostre projecte

L’objectiu del nostre projecte és mitjançant la recerca d’informació i els resultats extrets del taller de musicteràpia, valorar a mesura de les nostres possibilitats si activitats com la musicteràpia poden arribar a millorar la qualitat de vida (autoconeixement, reconducció de certes emocions) i les relacions dels infants amb TEA. 

A més, com el TEA és un tema desconegut per una gran part de la societat actual, i totes tres es varem plantejar aprofundir els coneixements de la síndrome amb la finaliat de donar visibilitat i acceptació a les persones amb TEA i  fer veure que dues disciplines tan diferents com la música i la farmacologia es poden utilitzar per a fins comuns.

Com a proposta de millora del nostre treball es presenta la implantació d’una unitat específica CIL al nostre centre. Al poble de Silla trobem un aula específica CIL al centre d’educació primària El Patí, pero aquestos alumnes no tenen la possibilitat d’accedir a cap aula de secundària adaptada a les seues necessitats al municipi; i la més propera es troba a un centre de Paiporta. Per aquesta raó, hem realitzat un disseny digital d’un aula CIL que mostra les adaptacions que necessiten els alumnes.

 

Hipòtesi i objectius del treball

La hipòtesi plantejada per la realització d’aquest treball és que, la musicoteràpia aplicada als infants amb TEA millora les seues relacions interpersonals, el seu autoconeixement i la reconducció de certes emocions, així com la seua qualitat de vida.

Per comprovar la nostra hipòtesi l’objectiu principal que hem plantejat és aprofundir en el coneixement del trastorn de l’espectre autista, ja que considerem que de vegades es difon informació incorrecta que pot provocar prejudicis cap a les persones que pateixen aquesta diversitat funcional. A més, volem conèixer els diferents tractaments farmacològics que reben les persones amb TEA, però també investigar com la musicoteràpia pot ajudar a la millora dels símptomes, vist que hi ha més opcions que els tractaments farmacològics per a poder disminuir i controlar els diferents comportaments derivats d’aquest trastorn com nerviosisme, agitació o poca capacitat d’autocontrol i millorar la seua interacció social i la comunicació.

Objectius específics:

1. Conéixer els diferents tractaments farmacològics i no farmacològics que reben les persones amb TEA.
2. Identificar el nivell d’informació que té el personal docent del trastorn de l’espectre autista i fer una comparativa per observar les diferències de formació i qualificació entre el personal docent de primària i secundària.
3. Determinar com funciona un aula de Comunicació i Llenguatge, d’ara endavant aula CIL, i quins són els recursos humans i materials que es necessiten per al seu bon funcionament, prenent com a referent l’aula CIL del col·legi El Patí.
4. Comprovar si l’única aula CIL que hi ha al nostre poble disposa dels recursos humans i materials necessaris.
5. Valorar si la musicoteràpia pot ajudar a infants amb TEA a millorar la seua interacció social i la comunicació.
6. Investigar quina és la incidència del TEA al nostre municipi i compara-ho amb les dades de la Comunitat, l'Estat.
7. Valorar la viabilitat d’implantar una aula CIL a l’IES Enric Valor per als futurs alumnes que accedeixen a l’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius.