Què és un aula CIL?

Disseny aula CIL ( Comunicació i Llenguatge ).

El nostre treball ens permetrà conéixer el nombre dels infants amb TEA diagnosticats i que assisteixen a l’aula CIL del CEIP el Patí de Silla,  així com als taller de musicoteràpia, però una vegada acabada l’escolarització a l’aula CIL  no tenen la possibilitat de continuar en un centre de secundària a la mateixa població. La presència d’una aula CIL al poble de Silla, en concret a l’IES Enric Valor, pot ajudar-los a continuar la seua formació en un context d’inclusió, donant una resposta educativa en funció de les necessitats específiques de l’alumnat.

Per  dissenyar  l’aula CIL de l’IES Enric Valor de Silla, s’ha realitzat una visita a l’aula CIL del IES la Moreria de Mislata el 25 de novembre de 2022 amb la seua responsable, Ana Rosa Roca, qui ens va explicar el funcionament de la unitat específica per veure quins recursos humans i materials es necessiten per dur a terme aquesta tasca.

Una vegada recollida la informació, s’ha utilitzat el programa Home by me per realitzar el disseny de la unitat, sent aquesta la nostra proposta de millora.

Planol en 2D, Vista general

Interior Aula CIL

Interior Aula CIL

Interior Aula Estimulació Musical

Interior Aula Estimulació Musical

Com a proposta de millora del nostre treball es presenta la implantació d’una unitat específica CIL al centre, ja que rere que els infants amb TEA finalitzen els seus estudis a la unitat d'El Patí, no tenen la possibilitat d’accedir a una aula d'aquestes característiques en cap centre d’educació secundària del municipi, perquè actualment cap dels dos instituts té una unitat específica CIL.A més, el treball ens ha permés conéixer l'elevat nombre d'alumnes amb TEA a la població així com la importància de la continuïtat dels seus estudis, complicada per a la majoria d'ells puix que aconseguir plaça a l'institut amb unitat específica CIL més proper (Paiporta), haver d'estudiar a un centre d'altra població o, inclús canviar de localitat; no és fàcil. Per a dissenyar la nostra proposta, s’ha utilitzat el programa d’edició en 3D Home By Me. El disseny s’ha realitzat basant-se en les mesures de l’aula A0-01, que se situa enfront de la biblioteca de l'institut.

 

La classe presenta unes mesures de 6 metres d’ample per 12 metres de llarg junt amb un departament que mesura 6 metres d’ample i 4,2 metres de llarg. Aquestes mesures són les mateixes que s’han utilitzat per recrear l’aula CIL. En aquest cas, la zona més gran de la classe correspon a l’aula CIL i el departament s’ha substituït per una aula d’estimulació sensorial per a l’alumnat TEA.

 

Tal com es pot observar al plànol 2D, l’aula CIL s'ha dissenyat en una taula central per a l’alumnat i una taula per a la logopeda, la PT (Pedagoga terapèutica) o la psicòloga que es trobe a la classe.

 

L’aula d’estimulació sensorial conté un racó de lectura a l’esquerra, un racó musical en un piano i una guitarra i una catifa de jocs. En aquesta, els alumnes podran gaudir del seu temps lliure.

 

Per a obtindre una millor visualització de la classe, es mostrarà la recreació general en 3D i; posteriorment, una visió individualitzada de cada zona de les dues parts que componen l’aula CIL.

 

 

Recreació en 3D:
En primer lloc, es començarà a detallar individualment l’aula CIL des d’una perspectiva que correspon a la banda esquerra de la classe i l'esquerra d'aquesta.

 

A l'esquerra de la imatge s’aprecia la taula en què els alumnes treballarien en el seu dia a dia. Com en totes les aules CIL que hem visitat, els alumnes treballen tots en una mateixa taula. En aquest cas, l’alumnat tindria disponibilitat de tauleta tàctil si tenen dificultats de comunicació per a fer ús de sistemes de comunicació com Proloquo. A més, s’estableix un mínim de 6 cadires, ja que el màxim d’alumnes que poden estar en una aula d’aquest tipus són 8, però no solen juntar-se tots pel fet de la inclusió d’aquests en les classes ordinàries. Al final de l’aula hi ha una pantalla de projecció que ja es troba a l’aula actual del centre.

 

Si observem des de la banda dreta, l’objecte més proper que s’aprecia és el projector d’imatges. A la paret dreta es troba la pissarra de guix de l’aula on el mestre/a podrà realitzar les seues explicacions. Al final de la classe es troba un caseller individual per a cada alumnat a l’esquerra. Darrere d’aquest hi ha una taula que serviria per a organitzar la rutina diària dels infants amb pictogrames. Al costat podem veure la taula del professor/-a equipada en una impressora i un ordinador. Cal destacar la presència de penjadors a la paret dreta per penjar les jaquetes dels alumnes.

Finalment, es presentaran de forma detallada les parts que formen l’aula d’estimulació sensorial. Aquesta connecta amb l’aula CIL en una porta corredissa, ja que aquesta s'obri fàcilment i facilitarà l’accés de l’alumnat en el seu temps lliure.

 

A l’esquerra de l’aula podem trobar un racó de lectura. En aquest, hi ha dues cadires penjants i un puf per poder seure i llegir còmodament els llibres que hi ha a la prestatgeria de l’esquerra, la qual té dalt uns jocs de fusta. A més, al centre de tota aquesta zona hi ha una taula que serveix per a deixar llibres durant el temps de lectura. Una vegada finalitze aquest, els alumnes hauran de recollir tots els llibres i tornar-los al seu lloc.

L’aula d’estimulació sensorial també conté un xicotet racó d’estimulació musical en un piano i una guitarra. Al tractar-se d’un institut, el piano que s’observa a la imatge pot ser substituït per un simple teclat. Com que no es pretén molestar a cap persona que estiga donant classe al voltant, les parets estan fetes en panels acústics que insonoritzen l'espai.

Per finalitzar, l’alumnat disposarà d’una catifa de jocs en taulers de jocs i joguets que estimulen la seua percepció. Al costat d’aquesta hi haurà un llenç que podran pintar per així penjar els quadres que realitzen a les parets de la mateixa aula. Aquests quadres són els que s'han penjat a la recreació en 3D a les parets de la classe.

                                                                                                                                                                                  

                  

                                                              

Crea tu propia página web con Webador